Światowy Dzień Tuńczyka!

Światowy Dzień Tuńczyka!

Dziś Światowy Dzień Tuńczyka! Z tej okazji organizacja MSC Polska – chroń morza i oceany zorganizowała kampanię pod hasłem „Co wiesz o tuńczyku”.

Wszyscy (lub prawie wszyscy) lubimy tę rybę, Tuńczyka konsumują ludzie na całym świecie. Chętnie jadamy go także w Polsce.. jak podaje agencja badawcza Nielsen, na naszym rynku sprzedaż samych tylko puszek z tuńczykiem jest warta ponad 218 mln zł rocznie, co stanowi ponad 24% wszystkich sprzedawanych puszek rybnych.

Nie dziwi więc, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ilość poławianego tuńczyka astronomicznie wzrosła: z niecałych 0,6 mln ton w 1950 r. do blisko 6 mln ton obecnie (według danych UN FAO).

Ogromny popyt na te ryby powoduje rosnącą presję na środowisko. Ofiarami zintensyfikowanych połowów tuńczyka stają się także inne zwierzęta, które przypadkowo wplątują się w sieci rybackie, stając się tzw. przyłowem. Stanowi to poważne wyzwanie, ponieważ tuńczyki współwystępują z gatunkami zagrożonymi lub podlegającymi ochronie, takimi jak: żółwie, delfiny, niektóre gatunki rekinów czy ptaków. Dodatkowo duża wartość handlowa tuńczyka sprawiła, że rozwinął się czarny rynek, na którym handluje się rybami pochodzącymi z połowów nieobjętych żadnymi regulacjami. Szacuje się, że wartość nielegalnych i nieraportowanych połowów wynosi 10–23,5 mld USD rocznie!!!

Dlatego tak ważny jest wybór tuńczyka (i innych ryb) z certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC. Odpowiedzialni rybacy stosują odpowiednie narzędzia połowowe, które minimalizują przyłów, a także wprowadzają mechanizmy pozwalające na bezpieczne uwolnienie przypadkowo złowionych zwierząt, (np. specjalnie zatrudnieni nurkowie, uwalniają delfiny z sieci). Certyfikowane rybołówstwa tuńczyka muszą wykazać, że ich połowy prowadzone są tak, by zasoby ryb pozostawały na stabilnym poziomie, a wpływ na ekosystem morski był zminimalizowany.

Więcej na ten temat na stronie MSC Polska – chroń morza i oceany ❤️